ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้
  เพลงมาร์ชวัดไก่
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน
  มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
  ปรัชญาโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่ GIS
  แผนที่การเดินทาง
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการเข้าชม
ip ของคุณ คือ 54.82.3.236
ออนไลน์ 1
วันนี้ 76
เมื่อวาน 40
เดือนนี้ 116
ปีนี้ 32763
ทั้งหมด 138052
แสดงกราฟ
ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
อ่าน : 405
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:59:53
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หันสังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
อ่าน : 71
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:58:31
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
อ่าน : 405
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:52:44
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
อ่าน : 404
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:49:49
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อ่าน : 415
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:41:04
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
อ่าน : 263
วันที่ : 20 ก.ค. 2558 13:39:43

หนังสือราชการ สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา