ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้
  เพลงมาร์ชวัดไก่
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน
  มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
  ปรัชญาโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่ GIS
  แผนที่การเดินทาง
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการเข้าชม
ip ของคุณ คือ 54.162.214.205
ออนไลน์ 2
วันนี้ 27
เมื่อวาน 13
เดือนนี้ 5170
ปีนี้ 49562
ทั้งหมด 154851
แสดงกราฟ
ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่
อ่าน : 10
วันที่ : 27 มิ.ย. 2559 21:29:05
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อ่าน : 8
วันที่ : 27 มิ.ย. 2559 21:21:15
ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหันสัง
อ่าน : 12
วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 21:10:12
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่าน : 13
วันที่ : 21 มิ.ย. 2559 21:02:48
เลือกตั้งประธานนักเรียน ๒๕๕๙
อ่าน : 12
วันที่ : 9 มิ.ย. 2559 23:28:59
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่าน : 12
วันที่ : 9 มิ.ย. 2559 23:12:09
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.๑ - ๓ ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
อ่าน : 24
วันที่ : 31 พ.ค 2559 20:17:28
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่าน : 18
วันที่ : 26 พ.ค 2559 22:46:01
พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่าน : 25
วันที่ : 26 พ.ค 2559 22:10:42

หนังสือราชการ สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา