ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  กลยุทธ์
  สภาพชุมชนโดยรวม
  แหล่งการเรียนรู้
  เพลงมาร์ชวัดไก่
  โครงสร้างเวลาเรียน
  แผนการจัดการเรียนรู้ พอเพียง
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  จำนวนบุคลากร
  จำนวนห้องเรียน
  ข้อมูลจำนวนนักเรียน
  มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
  ปรัชญาโรงเรียน
เกียรติรางวัล
  ระดับศูนย์เครือข่าย
  ระดับเขตพื้นที่
  ระดับจังหวัด
  ระดับภาค
  ระดับประเทศ
คณะบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้อมูลติดต่อ
  แผนที่ GIS
  แผนที่การเดินทาง
  โปรแกรมคณะศึกษาดูงาน
  ติดต่อเรา

สถิติการเข้าชม
ip ของคุณ คือ 54.81.166.199
ออนไลน์ 1
วันนี้ 404
เดือนนี้ 404
ปีนี้ 13893
ทั้งหมด 13893
แสดงกราฟ
ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

ซ้อมรำพระถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อ่าน : 98
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 09:37:11
ผอ.ปรีชา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดไก่ เยี่ยมบิดาครูวรรณา ที่ไม่สบาย 8สิงหาคม 2557
อ่าน : 33
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 09:30:26
โรงเรียนวัดไก่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
อ่าน : 71
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 09:25:25
การแสดงระบำตารีกีปัสของโรงเรียนวัดไก่ งานอาเซียนอำเภอบางปะหัน
อ่าน : 63
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 09:19:42
การซ้อมใหญ่ก่อนแสดงจริง ระบำตารีกีปัสของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน
อ่าน : 42
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 09:11:25
โรงเรียนวัดไก่รับการประเมินภายใน วันที่ 6 สิงหาคม 2557
อ่าน : 65
วันที่ : 11 ส.ค. 2557 08:58:17

หนังสือราชการ สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา